Kezdőlap

Hulladékszállítási információk

Hulladékszállítási naptár letöltése:

Kommunális hulladék kezelése

Természetes személy ingatlanhasználó a vegyes hulladékot zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a közszolgáltatónak elszállításra átadni. A szokásos mennyiségen felül, nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett – a közszolgáltató által biztosított, emblémázott 60-110 literes gyűjtőzsák vehető igénybe.

Kommunális zsák vásárlása:

Balatonkenese Városgondnokság

Cím: 8174 Balatonkenese Fő u. 43.

Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök:      8.00 -15.00 óra között.

Péntek:                        8.00 -13.00 óra között

„Vegyeske” kereskedés

Cím: 8174 Balatonkenese Széchenyi u. 2.

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek:          7.30-17.00 óra között   /    júniustól szeptemberig: 7.30-18.00 óra között

Szombaton:                7.30-12.00 óra között  /     júniustól szeptemberig: 7.30-13.00 óra között

Vasárnap:                   zárva                           /      júniustól szeptemberig: 7.30-12.00 óra között

SIÓKOM NONPROFIT Kft. 8600 Siófok Hock J u.2. http://www.siokom.hu

Az itt felsorolt üdülő területeken és utcákban a közszolgáltató által biztosított, emblémázott 60-110 literes gyűjtőzsák igénybe vétele kötelező.

Kommunális zsák átvétele :

Balatonkenese Városgondnokság

Cím: 8174 Balatonkenese Fő u. 43.

Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök:      8.00 -15.00 óra között.

Péntek:                        8.00 -13.00 óra között

Zöldhulladék kezelése

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján, a zöldhulladékot a képződés helyén szabványos, külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért – a „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt, vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki. Nyesedéket és egyéb zsákban nem elhelyezhető zöldhulladékot egy méter hosszúságura vágva kötegelve kérjük kihelyezni.

Biológiailag lebomló zsák vásárlása (100Ft/db):

Balatonkenese Városgondnokság

Cím: 8174 Balatonkenese Fő u. 43.

Nyitva tartás:

Hétfő – Csütörtök:      8.00 -15.00 óra között.

Péntek:                        8.00 -13.00 óra között

„Vegyeske” kereskedés

Cím: 8174 Balatonkenese Széchenyi u. 2.

Nyitva tartás:

Hétfő – Péntek:          7.30-17.00 óra között   /    júniustól szeptemberig: 7.30-18.00 óra között

Szombaton:                7.30-12.00 óra között  /     júniustól szeptemberig: 7.30-13.00 óra között

Vasárnap:                   zárva                           /      júniustól szeptemberig: 7.30-12.00 óra között

A szolgáltató kizárólag a fent említett módon kihelyezett zöldhulladékot szállítja el.

Lomtalanítás

A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni az alább felsorolt feltételek esetén lehet:

  • Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (március-október hónapok között) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a szolgáltató következő telefonszámán: 06-84/530-200/szállítás.(Lásd Hulladékszállítási naptár)
  • A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.
  • Az ingatlan használó nem rendelkezhet hátralékkal
  • Csak és kizárólag lom kerülhet kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, pala, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.
  • Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti a papír, az üveg, továbbá a műanyag anyagú, újrahasznosítható hulladékokat és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak.

A zsákokat a szolgáltató folyamatosan pótolja. A nagyobb papír hulladékot az ingatlan használó a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.

A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, az előre megadott időpontokban. (Lásd Hulladékszállítási naptár)

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás napján kizárólag az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki.

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.

A közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetése

Mentesül a hulladékszállítási díj időarányos részének megtérítése alól az az ingatlanhasználó, aki az ingatlanát tárgyévben illetve a tárgyévet követő évben megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja, a gyűjtőedény azonosító matricáját a SIÓKOM Kft. részére átadja, az ingatlan használaton-kívüliségét ellenőrzött nullás vízfogyasztással (DRV) (egyedi óra hiányában elektromos energiafogyasztással) (E.ON) igazolja, és hulladék gazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka a bejelentés benyújtásának időpontjában nincs, a SIÓKOM Kft. felé.

Az ingatlant használaton kívülinek kell tekinteni akkor is, ha az ingatlan karbantartási és tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró óraállása között legfeljebb 1 m3 vízfogyasztás, vagy legfeljebb 20 kWh elektromos áram fogyasztás keletkezett. A fogyasztást minden esetben a DRV és az E.ON (víz, áram) igazolásával kell igazolni a SIÓKOM Kft. felé.

Az ingatlan használója köteles az ingatlan használaton kívüliségének kezdetét legalább 15 nappal megelőzően a SIÓKOM Kft. felé írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentés csak teljes naptári hónapra szólhat. A SIÓKOM Kft a bejelentés befogadásáról köteles írásban igazolást adni az ingatlan használó részére.

A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól. A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

A fenti rendelkezések várhatóan a hulladékszállítási rendelet módosításával lépnek hatályba.

A hulladékszállítási szabályok megszegői közigazgatási bírság kiszabására számíthatnak!

Alsóréti Üdülő Egyesület 8174 Balatonkenese Parti sétány 61. Alapitási éve: 1995 
Levelezési cím: 9028 Győr, Pándzsa u. 4. Telefon: 06-20-922-9645 Email: info@alsoretiegyesulet.hu 
Ifjúsági tagozat: ifjusagi@alsoretiegyesulet.hu
Bankszámlaszámunk: 59500203-11112363, Adoszámunk: 18921605-1-19

Copyright Alsoréti Egyesület 2017

Jelado Internet / Kissti Kft