Kezdőlap

Levél a Képviselő-testületnek

Tisztelt Képviselő – testület!

A 2019. évi költségvetés megalkotásánál szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az elmúlt évben az Alsórét útjai közül egyetlen utat se aszfaltoztak le. 2017 év nyarán az Alkotmány utca átmenő forgalma az út rossz állapota végett lezárásra került. Ebből a megfontolásból sok utcát le lehetne zárni. A jelenlegi állapotot még a szezon megkezdése előtt meg kell szüntetni, de előtte az Alkotmány utca aszfaltozását el kell végezni. Így a Vak Bottyán út és a Partin sétány közötti utcák mindegyike aszfaltozott út lett és ennek megfelelően a forgalomtechnikai megoldások között javasolt közlekedési megoldást alkalmazni lehetne.

Március 13-án a Polgármesteri Hivataltól kézhez kaptuk az építményadó befizetésére vonatkozó levelüket. A befizetési határidő március 18. A háromnapos munkaszüneti napokat figyelembe véve nagyon szűkössé vált teljesíteni a befizetést. A hivatal hibázott, ezért a testület hozzon olyan határozatot, hogy 10 napos késői befizetés után nem lehet pótlékot felszámolni.

A tavalyi évben a testületi üléseken többször kértük, hogy az elkövetkező években, az adóbefizetésre szóló levelekben figyelemfelhívó tájékoztatókat helyezzenek el a legfontosabb tudnivalókról (pl. rendelet módosítás, hulladékszállítási tudnivalók stb.). A jegyzői ígéret ellenére ezen tájékoztatót nem találtuk meg a kiküldött levélben. A tájékoztatóra azért is szükség van, mert az adózásra vonatkozó levelet minden tulajdonos megkapja. Tisztelettel a figyelmükbe ajánljuk, hogy nem csak az adót kell behajtani, hanem a lakosságot megfelelően tájékoztatni is kell. A testület hozzon határozatot, hogy ez többé ne fordulhasson elő.

A Polgármester Hivatal leveléből kimaradt az a tájékoztatás is, hogy mely napokon szállítják el a hulladékot. Így most egy nagyon fontos információ nem jutott el azokhoz akik a lomtalanítást igénybe kívánják venni, amely így szólt, hogy az ingatlanhasználó évente egy alkalommal az általa igénybe venni kívánt lomtalanítást a szállítást megelőző hónap 15. napjáig rendelheti meg. Nem tudjuk, hogy a bejelentésre vonatkozó változtatást miért kellett megváltoztatni. Túl hosszú idő telik el a bejelentés és a szállítás között.

A hanyag munkára mutat az is, hogy egyeztetést kérnek a kiküldött levélben, de a levél hátoldalán nem található meg az adategyeztető lap.

2019.03.14.

Üdvözlettel:

Az Alsóréti Üdülő Egyesület vezetőségének nevében

Horváth József elnök


Alsóréti Üdülő Egyesület 8174 Balatonkenese Parti sétány 61. Alapitási éve: 1995 
Levelezési cím: 9028 Győr, Pándzsa u. 4. Telefon: 06-20-922-9645 Email: info@alsoretiegyesulet.hu 
Ifjúsági tagozat: ifjusagi@alsoretiegyesulet.hu
Bankszámlaszámunk: 59500203-11112363, Adoszámunk: 18921605-1-19

Copyright Alsoréti Egyesület 2017

Jelado Internet / Kissti Kft