Kezdőlap

Pályázati kiírás a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések részére 2017

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” elkülönített keret terhére a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések céljára.

PÁLYÁZATI ÖSSZEG       

Jelen pályázaton rendelkezésre álló összeg: 1.500.000.- Ft

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezés, mely lehet:

  • a környezeti-, szellemi-, művészeti értékek, hagyományok feltárása, bemutatása és megismertetése,
  • az ismeretszerző, művelődő közösségek, az ismeretterjesztés különböző formái
  • nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése,
  • művészeti tevékenység, képzőművészeti, zenei, színházi tevékenység,
  • amatőr alkotó és alkotói csoport,
  • a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
  • a helyi identitást erősítő kulturális kezdeményezés.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULT SZERVEZETEK

Bármely természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ŰRLAP – A HELYI KULTURÁLIS KÍNÁLAT BŐVÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK RÉSZÉRE 2017.” c. pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani. Az űrlap nélküli pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja.

A pályázatokat 1 példányban nyomtatott formában postai úton vagy személyesen kell benyújtani.

Postacím: Balatonkenese Város Önkormányzata, 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Személyesen: kizárólag Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati idején belül lehet benyújtani, a titkárságon.

Pályázati űrlap beszerezhető a Balatonkenese Polgármesteri Hivatal titkárságán, valamint letölthető a www.balatonkenese.hu oldalról.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A személyesen behozott pályázatok benyújtási határideje 2017. április 15. 12:00 óra. A postai úton benyújtott pályázatok postabélyegzőjén szereplő dátum 2017. április 15. éjfélig fogadható be.

Letölthető dokumentum:

Alsóréti Üdülő Egyesület 8174 Balatonkenese Parti sétány 61. Alapitási éve: 1995 
Levelezési cím: 9028 Győr, Pándzsa u. 4. Telefon: 06-20-922-9645 Email: info@alsoretiegyesulet.hu 
Ifjúsági tagozat: ifjusagi@alsoretiegyesulet.hu
Bankszámlaszámunk: 59500203-11112363, Adoszámunk: 18921605-1-19

Copyright Alsoréti Egyesület 2017

Jelado Internet / Kissti Kft