Kezdőlap

Tájékoztatás a hulladék elszállítás szabályainak változásairól

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot a hulladék elszállítás szabályainak alábbi módosításairól:

Zöldhulladék elszállítása:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet alapján, a zöldhulladékot a képződés helyén gyűjtőedényben vagy – külön térítési díjért – a „SIÓKOM NONPROFIT Kft.” feliratos, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve ha a zöldhulladékot házilag komposztálják.

A szolgáltató kizárólag a fent említett módón kihelyezett zöldhulladékot szállítja el.

Az ingatlanhasználó a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt, vagy gyűjtőzsákot kizárólag az elszállítás napján az ingatlan előtti közterületre helyezheti ki.

Házhoz menő lomtalanítás:

A házhoz menő lomtalanítást igénybe venni – évente egy alkalommal – az alább felsorolt feltételek esetén lehet:

Házhoz menő lomtalanítási időpontot minden hónap 4. keddjére (március-október hónapokban) lehet egyeztetni, minden hónap 15-ik napjáig, a szolgáltató következő telefonszámán: 06-84/530-200-/szállítás. A lomok mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg.

Feltételek: az ingatlan használó nem rendelkezik hátralékkal,csak és kizárólag lom kerülhet   kihelyezésre, veszélyes hulladék, festék, gumi, pala, építési törmelék stb. nem kerül elszállításra.

Az ingatlanhasználó a lomokat kizárólag a leegyeztetett elszállítási napon, az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki.

A korábbi gyakorlattól eltérően 2017. január 1-től a teljes települést érintő őszi lomtalanítási akció megszűnik, a továbbiakban a lomtalanítást a háztartások tekintetében a fentiek szerint szükséges intézni.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés:

A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkezett települési hulladékból elkülönítetten gyűjti papír, az üveg, továbbá a műanyag és fém anyagú, újrahasznosítható hulladékokat és a közszolgáltató által ingyenesen biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban adja át a közszolgáltatónak. A nagyobb papír hulladékot a gyűjtőedény mellé kihelyezve, kilapítva, kötegelve adja át.

A közszolgáltató a szelektív hulladékot havi egy alkalommal gyűjti be és szállítja el, az előre megadott időpontokban.

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot az elszállítás napján kizárólag az ingatlan előtti közterületre helyezi ki.

Amennyiben a szelektív gyűjtőzsákban a fentiekben felsorolt hulladékon kívül más jellegű hulladék is található, a közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja.

A közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetés:

Mentesül a hulladékszállítási díj időarányos részének megtérítése alól az az ingatlanhasználó, aki az ingatlanát tárgyévben illetve a tárgyévet követő évben megszakítás nélkül legalább 3 hónap időtartamban nem használja, a gyűjtőedény azonosító matricáját a SIÓKOM Kft. részére átadja, az ingatlan használaton-kívüliségét ellenőrzött nullás vízfogyasztással (DRV) (egyedi óra hiányában elektromos energiafogyasztással) (E.ON) igazolja, és hulladék gazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka a bejelentés benyújtásának időpontjában nincs, a SIÓKOM Kft. felé.

Az ingatlant használaton kívülinek kell tekinteni akkor is, ha az ingatlan karbantartási és tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró óraállása között legfeljebb 1 m3 vízfogyasztás, vagy legfeljebb 20 kWh elektromos áram fogyasztás keletkezett. A fogyasztást minden esetben a DRV és az E.ON (víz, áram) igazolásával kell igazolni a SIÓKOM Kft. felé.

Az ingatlan használója köteles az ingatlan használaton kívüliségének kezdetét legalább 15 nappal megelőzően a SIÓKOM Kft. felé írásban bejelenteni. Az írásbeli bejelentés csak teljes naptári hónapra szólhat. A SIÓKOM Kft a bejelentés befogadásáról köteles írásban igazolást adni az ingatlan használó részére.

A szüneteltetés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szüneteltetés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól. A szüneteltetés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

A fenti rendelkezések várhatóan a hulladékszállítási rendelet módosításával lépnek hatályba.

A hulladékszállítási szabályok megszegői közigazgatási bírság kiszabására számíthatnak.

2017. március 27.                                         Balatonkenese Város Önkormányzata

Alsóréti Üdülő Egyesület 8174 Balatonkenese Parti sétány 61. Alapitási éve: 1995 
Levelezési cím: 9028 Győr, Pándzsa u. 4. Telefon: 06-20-922-9645 Email: info@alsoretiegyesulet.hu 
Ifjúsági tagozat: ifjusagi@alsoretiegyesulet.hu
Bankszámlaszámunk: 59500203-11112363, Adoszámunk: 18921605-1-19

Copyright Alsoréti Egyesület 2017

Jelado Internet / Kissti Kft