A képre kattintva megtekintheti a fotóalbumot

 Alsóréti - most ilyen 

.. de ilyennek szeretnénk látni

011 strand02 0000

 Március 15. tér - most ilyen

.. de ilyennek szeretnénk látni

012

park03 0000

 

A Balatonkenese Alsóréti Szabadstrand rendtartása

Az Alsóréti fürdőhely Balatonkenese város tulajdonában álló szabadstrandként működik, azt mindenki díjmentesen, saját felelősségére veheti igénybe.

 

A Szabadstrand fejlesztésében, állapotának megóvásában – Balatonkenese város Önkormányzatával együttműködve – az Alsóréti Üdülő Egyesület közhasznú szervezetként vesz részt.

A Szabadstrand kerítés által határolt parti részből és az előtte a Balaton vízében elhelyezett piros-fehér színű henger alakú bójákig terjedő vízterületből áll. A fürdőhely határát jelző bójáknál a vízmélység 150 cm. A kijelölt határon túli vízen hajók és vízi sporteszközök közlekedésével számolni kell.

A parttól 500 méternél messzebb távolodni a vízben az életveszély fokozott kockázatát jelenti. Ugyancsak életveszélyes lehet alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a vízbe menni.

A szülői, illetve gondviselői felelősség miatt 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett fürödhet.

Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.

Mások nyugalmának biztosítása érdekében az úszó eszközöket (pl. labda, játékcsónak, felfújható eszközök stb.) használni csak  úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket ne zavarják és veszélyeztessék.

A vízhez vezető pallókon és a lépcsőket tartó stégen csúszásveszély állhat fenn, ezért ezeken óvatosan kell közlekedni. A stég a papucsok és törölközők lerakására szolgál, napozásra nem vehető igénybe.

Fokozott balesetveszély miatt tilos a stégről és a lépcsőkről a vízbe ugrálni.

A vízirendészeti előírások értelmében I. fokú viharjelzés esetén (percenként 45-ször felvillanó fényjelzés) a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni és bármilyen vízijárművel tartózkodni.

II. fokú viharjelzéskor (percenként 90-szer felvillanó fényjelzés) tilos fürödni, a vizet haladéktalanul el kell hagyni.

Környezetvédelmi és egészségügyi okokból tilos a strand parti területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni (szappan, sampon, mosószer, egyéb hulladék). Tilos törékeny tárgyaknak a Balatonba vitele, a strand területén összetörése vagy eldobálása.

A strandot fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús, valamint ittas vagy bódító hatású szer befolyása alatt lévő személyek nem használhatják.

Egészségvédelmi okokból a strand parti részére és vízterületére bármiféle állatot behozni tilos. A kutyák fürdetése a strand bezáratását kockáztatja.

A vendégek kulturált strandoláshoz való jogának biztosítása érdekében tartózkodni kell minden olyan magatartástól, amely mások nyugalmát zavarja (pl. indokolatlan zajkeltés, hangoskodás), illetve a strand rendeltetésszerű használatát veszélyezteti.

A strand területén lévő közhasználatú eszközöket és felszereléseket mindenki saját felelősségére használhatja.

A játszóteret – felnőtt felügyelet mellett – csak kiskorú gyermekek használhatják.

A balesetek kockázatának csökkentése érdekében sportolni, labdázni csak a kiépített homokos területeken szabad.

Aki a strand berendezéseiben, felszereléseiben, ültetvényeiben stb. szándékosan kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. Gyermek által okozott kárért a felügyeletére hivatott személy felel.

A strandolás során keletkezett szemetet a tisztaság megőrzésére kihelyezett gyűjtőedényekbe kell bedobni.

A mellékhelyiségek rendjét és tisztaságát meg kell őrizni. A zuhanyozó csatornarendszere csak vízelvezetésre szolgál. Sampon és tusfürdő használata esetén dugulás keletkezik.

A strand épületei, eszközei, berendezései és növényzete tűzveszélyesek, ezért tüzet gyújtani tilos.

A strand igénybevevői gépjárműveiket csak a fürdőhely területén kívül parkoltathatják. A kerékpárral érkezőknek a bejárati résznél kiépített tároló állásokat kell igénybe venniük.

A strand területe nem őrzött, vagyontárgyai és értékeinek biztonságáért mindenki maga felel.

A strandhoz tartozó vízterület nem horgászatra van kialakítva, ezért horgászni minden időben tilos. 

Alsóréti Üdülő Egyesület 8174 Balatonkenese Parti sétány 61. Alapitási éve: 1995 
Levelezési cím: 9028 Győr, Pándzsa u. 4. Telefon: 06-20-922-9645 Email: info@alsoretiegyesulet.hu 
Ifjúsági tagozat: ifjusagi@alsoretiegyesulet.hu
Bankszámlaszámunk: 59500203-11112363, Adoszámunk: 18921605-1-19

Copyright Alsoréti Egyesület 2017

Jelado Internet / Kissti Kft